MĂSURI SANITARE

1. Deplasarea către şi de la locul de desfăşurare a evenimentului trebuie să se facă respectând
toate măsurile de protecţie dispuse de autorităţi.
 
2. Distribuirea kit-urilor de concurs se va efectua în aer liber, la data de 23.10.2020, între orele
10:00-19:00 conform programului stabilit conform regulamentului competiție și comunicat în
prealabil fiecărui concurent.
 
3. Membrii echipei noastre vor purta măști și mănuși de protecție. De asemenea, participanții vor
fi obligați să poarte măști la ridicarea kit-urilor și în tot timpul petrecut în zona de
secretariat/start/finish. În cazul consumării de alimente/bauturi, participanții se vor distanța de
ceilalți participanți, la minim 2 m.
 
4. Pentru ca la data primirii lor de către concurenți să fie minimizat riscul epidemiologic, toate
produsele din kit-urile de concurs sunt dezinfectate cu dezinfectanți de nivel mediu și înalt ori
lăsate în pachet un timp mai mare decât durata de viață a virusului.
 
5. Ședinta tehnica, cu prezentarea traseelor, regulilor de concurs și măsurilor speciale de
protecție, o vom face prin e-mail, on-line și la start înainte de startul curselor. La ședința tehnică
de dinaintea cursei vor fi semnalizate pe sol locația participanților pentru păstrarea distanțării
fizice, iar toți participanții vor folosi măști.
 
6. Concurenții vor fi îndrumați să se pregatească individual pentru start. Pe tot parcursul
încălzirii concurenții se vor asigura că respectă distanţa de siguranţă de cel puţin 2 m faţă de
celelalte persoane. Măsurile de distanțare fizică vor fi impuse în zona de start/finish pe toată
durata evenimentului.
 
7. Se va interzice eliminarea salivei în zona de secretariat/start/sosire și/sau pe traseu,
deoarece particulele de salivă sunt mediul cel mai propice pentru răspândirea SARS-Cov-2.
 
8. Vor participa la organizarea şi desfăşurarea competiţiei doar persoanele a căror prezenţă
este absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuşi unui
potenţial risc de infectare, astfel, vom restricționa accesul susținătorilor la locul evenimentului.
 
9. Înainte de startul curselor concurenții vor trece prin triajul epidemiologic, astfel: semnează
declarația pe propria răspundere referitoare la istoricul medical recent iar la fața locului le va fi
măsurată temperatura prin termoscanare.
Prevederile legale în vigoare la aceasta dată interzic accesul si participarea la activitati
persoanelor a căror temperatura depaseste 37,3 °C. În cazul înregistrării unei temperaturi peste
37,3 °C, aceasta se raportează către medicul coordonator al competiţiei în vederea izolării
cazului suspect, cu anunţarea imediată a direcţiei de sănătate publică şi a celorlalte autorităţi
competente.
 
10. Toți cei prezenți, competitori, antrenori, organizatori (membrii echipei, voluntari), personal
auxiliar, reprezentanţi ai presei, etc. trec prin cele două faze ale triajului epidemiologic și sunt
notați într-o listă nominală, pentru a facilita o eventuală anchetă epidemiologică.
 
11. Întreg personalul implicat în organizarea evenimentului va purta măști și mănuși în timpul
exercitării atribuțiilor.
 
12. Vom asigura dispensoare de igienizare a mâinilor cu produse biocide avizate/autorizate la
intrarea în spaţiul destinat evenimentului, în punctele de alimentare/hidratare, în zona de
start/finish, în zona de ridicare kit-uri.
 
13. Vom desemna voluntari din echipa de organizare care sa asigure igienizarea mâinilor cu
produse biocide avizate/autorizate la intrarea în spaţiul destinat evenimentului, în punctele de
alimentare/hidratare, în zona de start/finish, în zona de ridicare kit-uri.
 
14. Fiecare participant va primi în kit-ul de concurs masca de protecția, un produs de igienizare
și saci de depozitare.
 
15. Startul concursului se dă în valuri de câte 3 persoane, cu 10 secunde distanță între fiecare
val. La start concurenții vor păstra o distanta fizica de minim 2 metri.
 
16. După trecerea liniei de finish, voluntarii noștri (care poartă măști și mănuși de protecție), vor
înmâna alergătorilor măști și medalii de finisheri.
 
17. Festivitatea de premiere se va desfășura cu respectarea distanței recomandate între toți cei
prezenți și vom amenaja podiumul cu respectarea distanțării fizice de 2m.
 
18. În punctele de alimentare / hidratare de pe traseu și de la sosire, voluntarii vor purta măști și
mănuși de protecție.
 
19. Participanții au obligativitatea să aibă asupra lor recipient propriu de baut lichide.
 
20. Apa de la punctele de hidratare va fi oferită în pet-uri sigilate iar alimentele pe care le vom
oferi în punctele de pe traseu vor fi oferite in mod individual.
 
21. La toate punctele de alimentare/hidratare de pe traseu, precum și în baza Căsoaia, vom
pune la dispoziția participanților și membrilor echipei de organizare dezinfectanți și containere
pentru deșeuri (măști și mănuși folosite, etc).
 
22. La toate punctele de alimentare/hidratare de pe traseu, precum și în baza Căsoaia, vom
avea covoare speciale cu substanţă dezinfectanță iar participanţi au obligativitatea de a-şi
dezinfecta încălţămintea la intrarea în punct/baza Căsoaia.
 
23. Punctele de alimentare vor fi bine delimitate iar accesul restricționat înafara voluntarilor
desemnați și concurenților ajunși, care vor elibera zona cu rapiditate.
 
24. În punctul de alimentare P4 KM 38.5 Ghioroc (proba ultramaraton), accesul în acelaşi timp
al participanților va fi limitat la 8, conform legii. Acest punct va deservi accesul participantilor la
drop-bag.
 
25. În tot spațiul evenimentului fiecare participant va purta mască și va păstra distanța fizică față
de ceilalți participanți, față de voluntari și organizatori.
 
26. Vom afișa la loc vizibil, în toate spaţiile folosite de competitori, postere informative privind
regulile de igienă a mâinilor, igienă respiratorie, practicarea responsabilităţii sociale prin
distanţarea fizică şi monitorizarea propriei stări de sănătate. Aceste informații urmând a fi
recomunicate acustic în zona de secretariat/start/finish pe toată durata evenimentului.
 
27. Se va atrage atenția participanţilor să respecte regulile de igienă (să folosească batista de
unică folosinţă în caz de tuse sau strănut, să evite schimbul de echipament sportiv, săpun, sticle
cu apă şi alte articole personale cu alți competitori, să evite contactului fizic (strângeri de mână,
îmbrăţişări).
 
28. Vom asigura în grupul sanitar dispenserelor cu săpun, dispensere cu dezinfectant şi
prosoape igienice de unică folosinţă (din hârtie), precum și dezinfecţia periodică a grupurilor
sanitare cu produse biocide avizate/autorizate.
 
29. În cazul depășirilor, pe traseu, concurentul care vine din spate va anunța verbal pe ce parte
dorește să depășească iar concurentul din față va permite aceasta, ambii având obligația de a
contribui la păstrarea distanței fizice. Alergătorii vor efectua rapid depășirile, cu respectarea
maximului de distanța posibilă; în toate celelalte situații, vor menține o distanța de minim 2 metri
față de ceilalți participanți.
 
30.Participanții se obligă să dezinfecteze hainele (echipamentul purtat în cadrul evenimentului)
de indată ce ajung acasă. Recomandăm ca participantii să dețină un schimb de haine (cel puțin
tricoul), astfel încât hainele purtate în cadrul evenimentului sportiv să fie date jos cât mai
repede. Hainele purtate sunt depozitate într-o pungă închisă, primită în kit, iar după schimbarea
hainelor participantul se dezinfectează pe mâini.
 
31. Toţi reprezentanţii presei care asistă la competiţie trebuie să declare că sunt de acord să
respecte normele de igienă, să se supună triajului epidemiologic în doi pași şi să respecte
distanţa fizică de cel puţin 2 m față de celelalte persoane prezente.
 
32. Organizatorul va amenaja un spaţiu de izolare pentru cel puţin o persoană cu
simptomatologie COVID-19, care să fie bine ventilată, să nu comunice cu alte incinte sau spaţii
definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente la competiţie orice persoană
care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare. Responsabilul
sanitar va anunţa imediat eventualul caz suspect către personalul medical aflat la locul
competiţiei şi informează obligatoriu Direcţia de sănătate publică locală si Serviciul de urgenţe
112. Această încăpere va fi utilizată doar pentru o astfel de situaţie.
 
33.Organizatorul competiţiei va întrerupe competiţia în cazul în care descoperă cel puţin un caz
de infecţie, până la finalizarea anchetei epidemiologice.
 
34.Organizatorul își va rezerva dreptul de a descalifica orice concurent care nu respectă
măsurile sanitare sau utilizează limbaj inadecvat, ironic ș.a.m.d. față de voluntari.